Michael Schulte-Markwort

Michael Schulte – Markwort Profesor dr hab. n. med. Michael Schulte-Markwort, urodzony w 1956 w Osnabrücku, studiował medycynę i filozofię w Marburgu i Kilonii. Po otrzymaniu specjalizacji z psychiatrii dzieci …

Lucyna Kicińska

Lucyna Kicińska Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Terapii Narracyjnej. Od 2008 roku związana z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie pełni funkcję koordynatorki Telefonu Zaufania dla …

Joachim Bauer

Joachim Bauer Profesor dr nauk medycznych, neurobiolog, lekarz, psychiatra i psychoterapeuta, wykłada i prowadzi badania na Uniwersytecie we Fryburgu. Za swoją pracę badawczą otrzymał prestiżową nagrodę Organon Niemieckiego Towarzystwa Psychiatrii …

Marek Kaczmarzyk

Marek Kaczmarzyk Doktor z zakresu chronobiologii, nauczyciel i wykładowca, biolog, neurodydaktyk i memetyk, popularyzator nauki, twórca podręczników i programów szkolnych. Autor artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów …

Violetta Florkiewicz

Violetta Florkiewicz Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, wykładowca Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, konsultant WODN w Sieradzu, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda. Wiele lat pracowała również jako starszy asystent …

Marzena Żylińska

Marzena Żylińska Doktor nauk humanistycznych, specjalność metodyka. Zajmuje się neurodydaktyką, metodyką oraz twórczym wykorzystaniem nowych technologii w edukacji. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, tworzy materiały dydaktyczne, jest autorką książek i licznych …