Violetta Florkiewicz

Violetta Florkiewicz

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, wykładowca Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, konsultant WODN w Sieradzu, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda. Wiele lat pracowała również jako starszy asystent na oddziale rehabilitacji i neurologii w SPZOZ oraz w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Autorka programów studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki, Terapii pedagogicznej, Logopedii szkolnej i przedszkolnej oraz ponad kilkudziesięciu projektów realizowanych między innymi w ramach grantów UE i MEN, skupionych wokół problematyki edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym szczególnie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
W centrum jej zainteresowań naukowych znajduje się neurodydaktyka, a poszukiwania badawcze koncentrują się wokół zagadnień dotyczących wpływu asymetrii funkcjonalnej półkul mózgowych na proces uczenia się.
Jest twórcą narzędzia do diagnozy modelu lateralizacji opartego na innowacyjnej, obrazkowej formule oraz autorką szeregu artykułów naukowych, rozdziałów w pracach zbiorowych i publikacji. W swojej pracy docenia możliwość dotknięcia wraz ze studentami głębi i tajemnicy sfer, które rodzą na ustach dziecka uśmiech i słowo, w jego oczach blask poznania i zrozumienia, że żadna z dróg tak naprawdę nie została raz na zawsze zamknięta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *