Dzieciństwo to nie wyścigi

Jak szkolna presja wpływa na zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i nauczycieli


Celem konferencji „Dzieciństwo to nie wyścigi” jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem ogromnej presji, jakiej poddawane są w szkole dzieci, presji, z którą wiele z nich sobie nie radzi. W niechlubnych statystykach samobójstw i podejmowanych prób samobójczych dzieci i nastolatków Polska plasuje się na najwyższych miejscach, ale wciąż nie ma koniecznej reakcji.

Problemy można rozwiązywać tylko wtedy, gdy się je dostrzega. Jednak tych będących następstwem edukacyjnej presji jako społeczeństwo dostrzec nie chcemy. Wiele szkół przypomina dziś najgorszy rodzaj korporacji, w których liczą się tylko wyniki. Filozofia obecnego systemu edukacji wpycha szkoły w ciągły wyścig o lepsze miejsce w rankingu. Podobnie myśli wielu rodziców.

Co zrobić, by szkolna presja nie niszczyła dzieciom zdrowia? Jak wpływa na nie stres będący efektem permanentnych kontroli i ciągłego porównywania? Jak radzą sobie z presją i oczekiwaniami dorosłych w szkole i w domu? Co zrobić, byśmy nie traktowali dzieci jak koni wyścigowych? Co zrobić, byśmy nie sprowadzali ich do roli narzędzi, dzięki którym my dorośli możemy zaspokajać nasze aspiracje i potrzeby?

Polski system edukacji wymaga głębokiej reformy. Dyskutując o zmianach, powinniśmy rzetelnie przeprowadzić rachunek zysków i strat i zastanowić się, co zrobić, by cena szkolnego sukcesu, do płacenia której zmuszamy dzieci, nie była zbyt wysoka, by pójście do szkoły nie oznaczało końca dzieciństwa.

Postulat zrównoważonego rozwoju można dziś odnieść również do szkoły. Powinna ona być jednym z elementów życia, ale ważne jest też, by zostawiała dzieciom i młodym ludziom przestrzeń do indywidualnego rozwoju. Dzieci i adolescenci powinni mieć prawo do robienia tego, co ich interesuje, do czasu wolnego, do odpoczynku, muszą mieć czas na życie rodzinne i na spotkania z przyjaciółmi.

Nie mniej ważne są problemy nauczycieli. Oni również za funkcjonowanie w obecnym modelu szkoły płacą zdrowiem. Możemy to zmienić, ale żeby to zrobić, najpierw musimy chcieć dostrzec problem. Dopiero wtedy można szukać rozwiązań.

Dla kogo?

Na konferencję zapraszamy nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów oraz rodziców.

Program

Warszawa, 21.09.2019
Sala audytorska w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa

 

10:00 – 10:30 Powitanie uczestników i gości: Dlaczego taki temat?

10:30 – 11.45 prof. Michael Schulte-Markwort – Wypalone dzieci

11.45 – 12.45 Lucyna Kicińska – „Wciąż udaję” – wpływ presji na życie nastolatków na podstawie doświadczeń Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

12.45 – 13.15 Przerwa na kawę

13.15 – 14.30 prof. Joachim Bauer – Ochrona zdrowia nauczycieli poprzez wzmacnianie kompetencji społecznych i komunikacyjnych

14.30 – 15.15 poczęstunek

15.15 – 16.15 dr Marek Kaczmarzyk – Pamięć w stresie

16.15 – 17.00 dr Violetta Florkiewicz – Między presją a depresją. Cena szkolnego sukcesu

17.00 – 17.40 dr Marzena Żylińska – Przemoc emocjonalna. Nie ma dzieci, są ludzie. Dlaczego wciąż nie wierzymy Korczakowi i jakie są tego skutki

17.40 Zakończenie konferencji

Prelegenci

Michael Schulte-Markwort

Michael Schulte – Markwort Profesor dr hab. n. med. Michael Schulte-Markwort, urodzony w 1956 w Osnabrücku, studiował medycynę i filozofię w Marburgu i Kilonii. Po otrzymaniu specjalizacji z psychiatrii dzieci …

Lucyna Kicińska

Lucyna Kicińska Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Terapii Narracyjnej. Od 2008 roku związana z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie pełni funkcję koordynatorki Telefonu Zaufania dla …

Joachim Bauer

Joachim Bauer Profesor dr nauk medycznych, neurobiolog, lekarz, psychiatra i psychoterapeuta, wykłada i prowadzi badania na Uniwersytecie we Fryburgu. Za swoją pracę badawczą otrzymał prestiżową nagrodę Organon Niemieckiego Towarzystwa Psychiatrii …

Marek Kaczmarzyk

Marek Kaczmarzyk Doktor z zakresu chronobiologii, nauczyciel i wykładowca, biolog, neurodydaktyk i memetyk, popularyzator nauki, twórca podręczników i programów szkolnych. Autor artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów …

Violetta Florkiewicz

Violetta Florkiewicz Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, wykładowca Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, konsultant WODN w Sieradzu, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda. Wiele lat pracowała również jako starszy asystent …

Marzena Żylińska

Marzena Żylińska Doktor nauk humanistycznych, specjalność metodyka. Zajmuje się neurodydaktyką, metodyką oraz twórczym wykorzystaniem nowych technologii w edukacji. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, tworzy materiały dydaktyczne, jest autorką książek i licznych …

Organizatorzy